องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ประกาศราคากลาง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างไหล่ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหล่ายาว บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต. ป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง ซื้อโครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าตึง จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธี คัดเลือก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 78 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุดตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 155 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนว

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 95 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 5 (บ้านเหล่ายาว) ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 210 ครั้ง

โครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย 4 บ้านถ้ำ หมูู่ที่ 4 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชีบงราย

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 202 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 161 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ (ตัวยู) บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 234 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง ๑๐๘๙ บ้านห้วยต่าง (อาแหยะ) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 327 ครั้ง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนป่าตึง หมู่ที่ 11

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 371 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเล่าชีก๋วย-บ้านอาแหยะ หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง จำนวน 2 ช่วง (6,552,214.03)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใหม่ หมู่ที่ 19 (2,304,448.97)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 10- บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9 (2,931956.89)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข (1,937,200)

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 239 ครั้ง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 392 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 337 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กปราสาทเข้าสู่เมรุสุสานป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 414 ครั้ง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 329 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น