องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ป่าตึง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การรับสมัครประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ป่าตึง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การรับสมัครกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ป่าตึง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประจำปีงบประมาณ 2567)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 ของ อบต.ป่าตึง ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศ No Gift Policy

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 380 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 228 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าตึง มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

จดหมายข่าว เรื่อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 279 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 353 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 274 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 333 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 312 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 317 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 409 ครั้ง

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ OR Code Line App Group สำหรับการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตำบลป่าตึง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 223 ครั้ง

แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 164 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 229 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 301 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เมื่อได้รับเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 136 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 287 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสังกัด อบต.ป่าตึง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่องกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เคลือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้่ระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศ อบต.ป่าตึง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น