องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดอ่าน 91 ครั้ง
พิมพ์

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารดีๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้วยโอกาสที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ที่มีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครการขอรับทุนสำหรับนักศึกษาและขอความช่วยเหลือสำหรับนักเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ชั้น2) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และสามารถยื่นใบสมัครในวันและเวลาราชการ ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ชั้น2) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้