องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

การจัดงานพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564
เปิดอ่าน 33 ครั้ง
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดำเนินการจัดงาน พิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 วันที่ 6 - 7 เมษายน 2564 ณ บ้านอาหลู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อการมีส่วนรวมของชุมชนและภาคประชาชน ในการจัดการทรัพย์ากรน้ำและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน