องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผลการประเมิน ITA ระดับ AA

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
เปิดอ่าน 29 ครั้ง
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลคะแนนระดับ AA