องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563
เปิดอ่าน 307 ครั้ง
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย