องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เปิดอ่าน 131 ครั้ง
พิมพ์

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 19  กรกฎาคม ๒๕63 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย