องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 / 2564

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 30 ครั้ง
พิมพ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง(ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง(ศป.ปส.อบต.ป่าตึง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่  25  กุมภาพันธ์  2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรม อื่นๆ