องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าตึง
ต้นกำเนิดแม่น้ำจัน ชาติพันธุ์เก้าชนเผ่า น้ำตกขุนเขาเขียวขจี หลากหลายประเพณีพื้นเมือง ลือเลื่องน้ำพุร้อนป่าตึง
🔎

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564
เปิดอ่าน 55 ครั้ง
พิมพ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง(ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564  ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเล่าฝู่ หมู่ที่ 20 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ภาพกิจกรรม อื่นๆ